Projekčná činnosť:
Saleziani – Centrum mládeže – Petržalka – SP , RP    1993 - 1994
Polyfunkčný objekt s garážami – Dlhé diely - RP   1994
Hromadné garáže Dolné Hony - RP    1995
Nemocnica s poliklinikou Stropkov – SP   1995
Razsochy - FNsP – UR, SP (člen tímu)   1996
Razsochy - FNsP - niektoré SO aj RP (člen tímu)  1997
Výstavba rodinných domov v Rusovciach – SP  1998
Polus – city center – SP (člen tímu)    1998
Bytový dom na Seberíniho ul. – SP a RP   2001
Rodinný dom pre p. Holienčina – SP + RP   2003
Logistické centrum Pata – UR    2004
CSPL Hypernova Rimavská Sobota – RP   2004
ČSPL SSUD Bratislava – SP    2004
Rodinný dom pre p. Benedigovú – RP   2004
Rodinný dom Tureň – SP + RP    2004
Rekonštrukcia NsP Rimavská Sobota – RP    2005
3 Point Millenium – polyfunkčný objekt – štúdia  2006
Výrobná hala Steep Plast Nitra – UR, SP   2007

Projektový manažment a inžinierská činnosť
Rekonštrukcia 15 CSPL Shell     2002 - 2003
ČSPL Shell Žilina - UR, SP, RP    2002
ČSPL Shell Spišská Nová Ves - UR, SP, RP   2002
ČSPL Shell Prešov - UR, SP, RP    2003
ČSPL Shell Lučenec - SP, RP    2003
Logistické centrum Pata – EIA, UR    2004
Mobis Žilina – SP, RP     2004
Výrobná hala Steep Plast Nitra – EIA, UR, SP, RP  2007

Technický dozor investora - stavebný dozor:
Rekonštrukcia 16 CSPL Shell    2002 - 2003
Nové ČSPL Shell BA, Zvolen, Žilina,
Spišská Nová Ves, Prešov a Lučenec 2001 - 2003
Výrobná hala Visteon Nitra        2005 - 2006
Rodinný dom Tureň         2004 - 2006

Vysvetlivky:
EIA – Posudzovanie vplyvu na životné prostredie – zámer
UR – Územné rozhodnutie
SP – Stavebné povolenie
RP – Realizačný projekt