Výrobná hala a sídlo firmy Muehlbauer Technologies s.r.o. v Nitre

Investor:  Muehlbauer Technologies  s.r.o.
Priem. odvetvie:  strojárstvo - výroba strojov pre priem. výrobu
Miesto:   priemyselný park Nitra – Juh
Realizácia:  10. 2008 – 11. 2009

Zastavaná plocha:  6 000m2 (hala + AB)
wp253003ac.png
wp04639cfa.png
wp6166f425.png
wp9edbcdf8.png
wp31179aa6.png
wp62d4ca5b.png

Činnosti:

Kontakt medzi investorom a generálnym dodávateľom stavby

Kontakt a koordinácia medzi generálnym dodávateľom stavby a priamymi dodávateľmi investora

Stavebný dozor

Vedenie kontrolných dní investora na stavbe

Sledovanie harmonogramu výstavby

Odsúhlasovanie mesačných výkonov GD ku fakturácii

Preberanie stavby a kontrola dokumentácie odovzdanej GD investorovi pri odovzdávaní stavby

Projekt skutkového vyhotovenia technológie

Predčasné užívanie stavby a skúšobná prevádzka

Kolaudácia stavby a technológie

Fotodokumentácia