Visteon Ilava

Investor: Visteon Slovakia, s.r.o
Priem. odvetvie:  strojárstvo - výroba automobilových dielov
Miesto:   Ilava – priemyselný park
Realizácia:   12. 2007 – 4. 2008

Zastavaná plocha:  20 000 m2 (hala + AB + prístrešok)

Činnosti:

Certifikácia technológie

Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technologických zariadení

Projekt skutkového vyhotovenia technológie

Kolaudácia technológie

Fotodokumentácia

wp8135a54a_0f.jpg
wp4a1245a6_0f.jpg
wp39b603d8_0f.jpg
wp4590ec69_0f.jpg
wpb7c1cd55_0f.jpg
wp670bf0cb_0f.jpg