VIRTÙ Project s.r.o. je nemecko - slovenská architektonicko - inžinierska a konzultačná firma v oblasti investičnej výstavby. Hlavné zameranie firmy je na projekčnú, inžiniersku a konzultačnú činnosť pri výstavbe priemyselných objektov a podpora zahraničných investorov pri realizácii ich investičných zámerov na Slovensku. Zabezpečujeme komplexnú inžiniersku činnosť od výberu lokality až po spustenie do prevádzky.
Ďalej poskytujeme komplexné architektonicko - projekčné služby pre občianske stavby, bytové stavby a stavby rodinných domov. Našim cieľom nie je len návrh stavieb, ale aj aktívne “žitie” so stavbou počas výstavby až po kolaudáciu. Zákazníkovi ponúkame stavebný dozor resp. technický dozor investora, ktorý zabezpečí spätnú väzbu na projektanta a tým dokážeme promptne vyriešiť prípadné problémy na stavbe.
Činnosť firmy je založená na dlhoročných skúsenostiach partnerov v projekčnej praxi, vo výstavbe v automobilovom priemysle (Visteon, Ford, Mobis), v priemysle distribúcie PL (Shell, Slovnaft) a občianskej výstavbe.

Autorizácie a osvedčenia SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov) :
A1 - komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
Stavebný dozor (pozemné stavby a komunikácie)

Komunikačné jazyky: Slovenčina, Nemčina a Angličtina

Oblasti pôsobenia:
Priemyselná investičná výstavba, výstavba občianskej vybavenosti, bytová výstavba
Výstavba obytných zón, individuálna výstavba rodinných domov