Visteon Nitra – zmena a rozšírenie výrobnej technológie

Investor:   Visteon Interiors Slovakia s.r.o.
Priem. odvetvie:   automobilový priemysel
Miesto:    Nitra – Priemyselný park Nitra - Sever
Dátum: 07. 2011 - 07. 2012
Zastavaná plocha:  14 4687 m2

Zmena a rozšírenie výrobnej technológie – projekt pre stavebné povolenie
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č.24/2006z.z.
Inžiniering pre stavebné povolenie
Inžiniering pre kolaudáciu zmeny a rozšírenia výrobnej technológie
wpac352564_0f.jpg
wp9a9462d7_0f.jpg
wpf3ad613c_0f.jpg
wpa621c8e8_0f.jpg
wpa5e66ff3.png