Skladová hala P1

Investor: P1 s.r.o.
Priem. odvetvie:  skladovanie a logistika
Miesto:    Bratislava – Priemyselná ul.
Realizácia:   03. 2011 – 06.2011

Zastavaná plocha:  3 200 m2 (hala + AB vstavky)

Činnosti:

Kontakt medzi investorom a dodávateľmi stavby

Kontakt a koordinácia medzi dodávateľmi stavby

Stavebný dozor

Vedenie kontrolných dní na stavbe

Sledovanie harmonogramu výstavby

Odsúhlasovanie mesačných výkonov ku fakturácii

Preberanie stavby a kontrola dokumentácie odovzdanej investorovi pri odovzdávaní stavby

Kolaudácia stavby

Fotodokumentácia

wp5f860513_0f.jpg
wpd2240e51_0f.jpg
wp415d6793_0f.jpg
wpd2c2076a_0f.jpg
wp0138fb2e_0f.jpg
wp2301228d_0f.jpg