Výstavba komunikácie a IS – Bogárova ul. Podunajské Biskupice

Investor:   Karol Kaiser a spol.
Priem. odvetvie:  infraštruktúra obytnej zóny
Miesto:    Podunajské Biskupice - Bratislava
Realizácia:   07. 20110 – 06.2011

   

Budované inžinierske siete:

Komunikácia - 350 m

Vodovod – 500m

NN rozvody a VO – 400m

Plynovod – 350m

 

Činnosti:

Kontakt medzi investorom a dodávateľmi stavby

Kontakt a koordinácia medzi dodávateľmi stavby

Stavebný dozor

Vedenie kontrolných dní na stavbe

Sledovanie harmonogramu výstavby

Odsúhlasovanie mesačných výkonov ku fakturácii

Preberanie stavby a kontrola dokumentácie odovzdanej investorovi pri odovzdávaní stavby

Kolaudácia stavby - plyn, voda, komunikácia a VO

Fotodokumentácia

wp032e63e4_0f.jpg
wp9bffde62_0f.jpg
wpe9dcb69f_0f.jpg
wpf97d460f_0f.jpg
wp36c47e78_0f.jpg
wpdab58236_0f.jpg