Projekčná činnosť

 • Urbanistická štúdia zóny
 • Lokalizačná štúdia stavby
 • Architektonická štúdia stavby
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Tendrová dokumentácia
 • Realizačný projekt

Inžinierská činnosť

 • Územno plánovacia informácia (UPI)
 • Územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Certifikácia výrobných zariadení
 • Kolaudácia zrealizovanej stavby

 

Činnosť technického dozoru investora

 • Tender na generálneho dodávateľa (GD) stavby
 • Zabezpečovanie kontaktu medzi investorom a generálnym dodávateľom stavby
 • Zabezpečovanie kontaktu a koordinácia medzi generálnym dodávateľom stavby a priamymi dodávateľmi investora
 • Stavebný dozor
 • Zabezpečenie funkcie koordinátora bezpečnosti podľa NV SR č.396/2006
 • Vedenie kontrolných dní investora na stavbe
 • Sledovanie harmonogramu výstavby
 • Odsúhlasovanie mesačných výkonov GD ku fakturácii
 • Preberanie a kontrola dokumentácie odovzdanej GD investorovi pri odovzdávaní stavby
 • Fotodokumentácia
 • Zasielanie týždenných reportov investorovi