CEHIP part II - Pall - Hala 1

Investor:   CEHIP s.r.o. a Pall Slovakia s.r.o.
Priem. odvetvie:   Priemyselná výroba
Miesto:    Vráble
Dátum: 06. 2013 - 05. 2014

Zastavaná plocha:  3 900 m2 (hala + AB)

Činnosti:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Inžiniering pre stavebné povolenie

Dokumentácia pre tender

Tender

Realizačný projekt

Zmena účelu užívania stavby

Stavebný dozor

Zastupovanie investora a vedenie kontrolných dní investora na stavbe

Sledovanie harmonogramu výstavby

Odsúhlasovanie mesačných výkonov GD ku fakturácii

Preberanie stavby a kontrola dokumentácie pri odovzdávaní stavby

Projekt skutkového vyhotovenia

Kolaudácia stavby (stavba, komunikácia a vodné stavby)

Fotodokumentácia

wpf43bebe6_0f.jpg
wp98091788_0f.jpg
wp3e0994e9_0f.jpg
wp802f29b6_0f.jpg
wp75dba721_0f.jpg
wp994f4a98_0f.jpg