Muehlbauer Technologies Nitra - II. Etapa + zmeny I.Etapy

Investor:  Muehlbauer Technologies  s.r.o.
Priem. odvetvie:  strojárstvo - výroba strojov pre priem. výrobu
Miesto:   priemyselný park Nitra – Juh
Realizácia:  01. 2013 – 01. 2015

Zastavaná plocha:  4 000m2 (nová hala) + 2 000 m2(stará hala)

Činnosti:

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Inžiniering pre územné rozhodnutie

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Inžiniering pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Stavebný dozor

Zastupovanie investora a vedenie kontrolných dní investora na stavbe

Sledovanie harmonogramu výstavby

Preberanie stavby a kontrola dokumentácie pri odovzdávaní stavby

Projekt skutkového vyhotovenia

Kolaudácia stavby (stavba, komunikácia a vodné stavby)

Fotodokumentácia

wp0f199807_0f.jpg
wp643855c3_0f.jpg
wp3f6ff272_0f.jpg
wpdb1ba9af_0f.jpg
wp5b9b346c_0f.jpg
wpe6f8b2c4_0f.jpg