CEHIP part II - Pall - Hala 2

Investor:   CEHIP s.r.o. a Pall Slovakia s.r.o.
Priem. odvetvie:   Sklad + Priemyselná výroba
Miesto:    Vráble
Dátum: 06. 2014 - 01. 2015

Zastavaná plocha:  3 900 m2 (hala + AB)

Činnosti:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Inžiniering pre stavebné povolenie

Dokumentácia pre tender

Tender

Realizačný projekt

Stavebný dozor

Zastupovanie investora a vedenie kontrolných dní investora na stavbe

Sledovanie harmonogramu výstavby

Odsúhlasovanie mesačných výkonov GD ku fakturácii

Preberanie stavby a kontrola dokumentácie pri odovzdávaní stavby

Projekt skutkového vyhotovenia

Kolaudácia stavby (stavba, komunikácia a vodné stavby)

Fotodokumentácia

wp7076717c_0f.jpg
wp7d642c28_0f.jpg
wpca6ea208_0f.jpg
wp1299d648_0f.jpg
wpa5e55a02_0f.jpg
wp758a7aa8_0f.jpg