Výrobná hala Steep Plast v Nitre

Investor:   Steep Plast Slovakia s.r.o.
Priem. odvetvie:   strojárstvo - výroba automobilových dielov
Miesto:    Priemyselný park Nitra – Sever
Realizácia:   09. 2007 – 04.2008

Zastavaná plocha:   6 500m2 (hala + AB + prístrešok)
wp734d0c80.png
wp404fb5bc.png
wp8b2aaa8c_0f.jpg
wp688c45d9.png
wpf7ad53cf_0f.jpg

Činnosti:

Tender na generálneho dodávateľa (GD) stavby

Realizačný projekt

Kontakt medzi investorom a generálnym dodávateľom stavby

Kontakt a koordinácia medzi generálnym dodávateľom stavby a priamymi dodávateľmi investora

Stavebný dozor

Funkcia koordinátora bezpečnosti podľa NV SR č.396/2006

Vedenie kontrolných dní investora na stavbe

Sledovanie harmonogramu výstavby

Odsúhlasovanie mesačných výkonov GD ku fakturácii

Preberanie satvby a kontrola dokumentácie odovzdanej GD investorovi pri odovzdávaní stavby

Certifikácia technológie

Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technologických zariadení

Projekt skutkového vyhotovenia technológie

Kolaudácia stavby a technológie

Fotodokumentácia