HCC Ilava Plant 2, phase 1

Investor:   Halla Climate Control Slovakia s.r.o.
Priem. odvetvie:  strojárstvo - výroba automobilových dielov
Miesto:   Ilava – priemyselný park
Realizácia:   4. 2008 – 06. 2009

Zastavaná plocha:  20 000 m2 (hala + AB + prístrešok)
wpab6fd814.png
wp0178206a.png
wp97bef46f.png
wp273838e7.png
wp9a10f862.png
wp371f43fa.png

Činnosti:

Kontakt medzi investorom a generálnym dodávateľom stavby

Kontakt a koordinácia medzi generálnym dodávateľom stavby a priamymi dodávateľmi investora

Stavebný dozor

Vedenie kontrolných dní investora na stavbe

Sledovanie harmonogramu výstavby

Odsúhlasovanie mesačných výkonov GD ku fakturácii

Preberanie stavby a kontrola dokumentácie odovzdanej GD investorovi pri odovzdávaní stavby

Certifikácia technológie

Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technologických zariadení

Projekt skutkového vyhotovenia technológie

Kolaudácia stavby a technológie

Fotodokumentácia