Výrobná hala PSL v Považskej Bystrici

Investor: PSL a.s.
Priem. odvetvie:  strojárstvo - výroba ložísk
Miesto:  Považská Bystrica – bývalí areál Považských strojární
Realizácia:  05. 2008 –10. 2009

Zastavaná plocha: 15 000 m2 (hala + AB)


Činnosti:
Projekt pre stavebné povolenie – stavebná časť a koordinácia
Realizačný projekt – stavebná časť a koordinácia
Občasný autorský dozor a účasť na kontrolných dňoch
wp95f66475_0f.jpg
wpd60074ec_0f.jpg
wp0b710d4d_0f.jpg
wpbd56519d_0f.jpg